PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM CÁC BỆNH QUA ĐƯỜNG MÁU VÀ DỊCH SINH HỌC
KHÓA HỌC PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM CÁC BỆNH QUA ĐƯỜNG MÁU VÀ DỊCH SINH HỌC

KHÓA HỌC PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM CÁC BỆNH QUA ĐƯỜNG MÁU VÀ DỊCH SINH HỌC

Derma Academy phối hợp với trường Trung Cấp Y Dược Vạn Hạnh đào tạo và cấp chứng nhận khóa học Phòng Chống Lây Nhiễm Các Bệnh Qua Đường Máu và Dịch Sinh Học.