PHUN THÊU THẨM MỸ
KHÓA HỌC PHUN THÊU THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC PHUN THÊU THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP

Để vẽ nên những nét ngài sắc xảo hay tô thắm cho đôi môi, đôi mắt, người thợ phun thêu cần được đào tạo bài bản và một thời gian rèn luyện lâu dài. Bởi thứ mà thợ phun thêu nắm trong tay..